Ανάπτυξη Mobile Εφαρμογών

Η ανάγκη για τις επιχειρήσεις να συμβαδίσουν με το πνεύμα της σύγχρονης εποχής, η οποία επιτάσσει απλότητα, ταχύτητα, ευκολία και αξιοπιστία στις υπηρεσίες και στις συναλλαγές, ώθησε την εταιρεία μας στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση μιας πρωτοποριακής mobile εφαρμογής. Η συγκεκριμένη εφαρμογή  θα αποτελεί ορόσημο για την παρουσία και την εκπροσώπηση της επιχείρησης στα νέα τεχνολογικά μέσα (smart phones & tablets), θα προσφέρει ένα νέο, μείζον κανάλι διανομής και παράλληλα μια ευκαιρία να επικοινωνήσουν αποτελεσματικά τις υπηρεσίες τους στον καταναλωτή (marketing message).

Η υιοθέτηση της άνωθι καινοτομίας από μια επιχείρηση θα δημιουργήσει αξία (value) σε δύο επίπεδα. Αρχικά για την εταιρία, η οποία αποκτά ένα προσωπικό μέσο για την παρουσίαση, προώθηση και προβολή της επιχείρησής του, προσεγγίζοντας τις νεανικές ομάδες πληθυσμού (18-44 ετών) που είναι οι πιο συχνοί χρήστες των νέων τεχνολογιών και οι πιο επιθυμητοί, ηλικιακά, πελάτες. Επιπρόσθετα, για τον καταναλωτή, ο οποίος αποκτά ένα εύχρηστο, ευέλικτο μέσο, για να ενημερώνεται για τα προϊόντα, τις υπηρεσίες, τις εκπτώσεις και τις προσφορές και να έχει ανά πάσα στιγμή μαζί χρήσιμες πληροφορίες καθώς και οδικές πληροφορίες για την περιοχή. Η πρότυπη επιχειρηματική εφαρμογή του πακέτου AppEar είναι η απάντηση στις κοινωνικές, οικονομικές και τεχνολογικές επιταγές που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις σε παγκόσμιο επίπεδο. 

 

 

Επικοινωνία

Reliable Services S.M.P.C.
Ήρας 17, Τ.Κ. 26441 Πάτρα
Τηλ. & Fax: 210 3835310
Email info@reliableservices.gr